Kamerbrief over aanpak stikstofproblematiek

In deze brief van minister Schouten legt het kabinet uit hoe het stikstofreductieplan vorm krijgt samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Kamerbrief over aanpak stikstofproblematiek (PDF | 12 pagina's | 200 kB)