Convenant aanpak lerarentekort

Het convenant bevat afspraken tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en AOb/FNV, AVS, FvOv, CNV Onderwijs, PO-Raad en VO-raad. De afspraken gaan over extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten in het onderwijspersoneel in het basisonderwijs, in 2020-2021.

Convenant aanpak lerarentekort (PDF | 3 pagina's | 325 kB)