Nadere afspraken met provincies over beleidsregels

Hierbij informeert minister Schouten de Tweede Kamer over de afspraken die gemaakt zijn met de provincies over de beleidsregels in verband met de toestemmingverlening in relatie tot de stikstofaanpak. In deze brief worden de gemaakte afspraken toegelicht. Deze afspraken zijn onder voorbehoud van instemming van de Colleges van Gedeputeerde Staten.

Nadere afspraken met provincies over beleidsregels (PDF | 2 pagina's |35 kB)