Kamerbrief over resultaten verkenning vraagfinanciering en studiepuntbekostiging

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de verkenning naar internationale voorbeelden van en ervaringen met studiepuntbekostiging en vraagfinanciering.

Kamerbrief over resultaten verkenning vraagfinanciering en studiepuntbekostiging (PDF | 5 pagina's | 335 kB)