Internationale voorbeelden van studiepuntbekostiging en vraagfinanciering in het hoger onderwijs

De rapportage inventariseert internationale ervaringen van de effecten van studiepuntbekostiging (SPB) en vraagfinanciering (VF).

Internationale voorbeelden van studiepuntbekostiging en vraagfinanciering in het hoger onderwijs (PDF | 35 pagina's | 621 kB)