Afschrift kabinetsreactie op adviezen voor verbetering van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs

Afschrift van de brief van minister Slob aan de Tweede Kamer met de kabinetsreactie op adviezen van Curriculum.nu voor verbetering van het curriculum voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.