Kamerbrief over voortgangsrapportage BRO inclusief de resultaten van het onderzoek opname gegevens over bodemverontreinigingen

Minister Van Veldhoven-Van der Meer (MenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang en de relevante ontwikkelingen over de Basisregistratie Ondergrond (BRO) in het afgelopen jaar.

Kamerbrief over voortgangsrapportage BRO inclusief de resultaten van het onderzoek opname gegevens over bodemverontreinigingen (PDF | 5 pagina's | 281 kB)