Kamerbrief over voortgangsrapportage BRO inclusief de resultaten van het onderzoek opname gegevens over bodemverontreinigingen

Minister Van Veldhoven-Van der Meer (MenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang en de relevante ontwikkelingen over de Basisregistratie Ondergrond (BRO) in het afgelopen jaar.