Nota naar aanleiding wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet en ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Minister Van Veldhoven stuurt de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet en het Aanvullingsbesluit bodem naar de Eerste Kamer.