Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Kwint en Laçin (beiden SP) over het bericht dat de lucht op achterstandsscholen vuiler is

Minister Slob beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de lucht op achterstandsscholen ongezonder is.