Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Kuzu (DENK) over achterstandsscholen die zich bevinden in fijnstofgebieden

.Minister Slob beantwoordt Kamervragen over scholen in fijnstofgebieden naar aanleiding van het bericht 'Onderzoek: de lucht is vuiler op achterstandsscholen'.