Kamerbrief met overzicht gedane toezeggingen over de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit

Minister Van Veldhoven – Van der Meer (MenW) stuurt de Eerste Kamer een overzicht van gedane toezeggingen inzake de ontwerp-regelgeving voor de invoering van de Omgevingswet.

Kamerbrief met overzicht gedane toezeggingen over de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit (PDF | 4 pagina's | 217 kB)