Kamerbrief over ETS in relatie tot de glastuinbouw en informatie over overschrijding CO2-sectorplafond 2017

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de NRC artikelen over CO2-reductie in de glastuinbouw en de relatie met het Europese emissiehandelssysteem (ETS).