Kamerbrief bij jaarrapportage 2018 Wet afbreking zwangerschap

Minister De Jonge stuurt de jaarrapportage 2018 van de Wet afbreking zwangerschap aan de Tweede Kamer. Daarnaast informeer de minister met deze brief over de stand van zaken van de twee actielijnen die hij heeft ingezet om het aantal herhaalde zwangerschapsafbrekingen terug te dringen.

Kamerbrief bij jaarrapportage 2018 Wet afbreking zwangerschap (PDF | 4 pagina's | 199 kB)