Aanbieding nadere memorie van antwoord wetsvoorstel verzekerdeninvloed Zvw

Minister Bruins stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de zorgverzekeringswet in verband met de versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw).