Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel verzekerdeninvloed Zvw

Minister Bruins beantwoordt vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de zorgverzekeringswet in verband met de versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw).