Voortgangsbrief aanpak PFAS in de bodem

Minister Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van PFAS in grond en baggerspecie.

Voortgangsbrief aanpak PFAS in de bodem (PDF | 10 pagina's | 501 kB)