Voortgangsbrief aanpak PFAS in de bodem

Minister Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van PFAS in grond en baggerspecie.