Conceptregeling verlenging subsidiemodule Duurzame innovatieve scheepsbouw

Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodule Duurzame innovatieve scheepsbouw.