Kamerbrief voortgang stikstofproblematiek: maatregelen natuur

De opgave waar Nederland voor staat als gevolg van de stikstofproblematiek is fors. De aanpak van deze opgave kent meerdere sporen, die alle van belang zijn: verlaging van stikstofdeposities via (bron)maatregelen, investeringen in natuurherstel en -verbetering, en een gebiedsgerichte aanpak waarin deze elementen samenkomen. De afgelopen tijd heeft het kabinet belangrijke stappen gezet. Zo is in november een maatregelenpakket gepresenteerd ten behoeve van de woningbouw en zeven MIRT-projecten, en zijn deze maand maatregelen op het gebied van de landbouw gepresenteerd. Met deze brief informeert minister Schouten de Tweede Kamer over de volgende stap die het kabinet zet op het gebied voor natuur. 

Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen natuur (PDF | 5 pagina's | 56 kB)