Kamerbrief over niet-terugvorderen subsidies jeugdzorginstelling Pluryn-Intermetzo

Minister De Jonge stuurt een brief over de stand van zaken rond het niet-terugvorderen van subsidies aan jeugdzorginstelling Pluryn-Intermetzo. De subsidies werden gegeven in 2014 door de toenmalige Transitieautoriteit Jeugd (TAJ). De TAJ moest ervoor zorgen dat gemeenten en jeugdhulpaanbieders genoeg tijd hadden om afspraken te maken over de inkoop en continuïteit van (jeugd)zorg.