Kamerbrief resultaten onderzoek ondersteuning medezeggenschap po en vo

Minister Slob beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van medezeggenschapsraden in het basisonderwijs (primair onderwijs, po) en het voortgezet onderwijs (vo).