Aanbiedingsbrief bij aanwijzing ILT niet-handhaven artikel 95 Europese biocidenverordening

Minister Van Veldhoven stuurt een afschrift van een aanwijzing aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De aanwijzing houdt in dat de ILT wordt opgedragen niet te handhaven wanneer een overtreding van artikel 95 van de Europese biocidenverordening wordt geconstateerd, als deze overtreding verband houdt met de levering van vrijgestelde biociden voor noodzakelijke desinfectiemiddelen door bedrijven die niet geregistreerd zijn om te mogen leveren. De vrijstelling dient om over voldoende desinfecterende middelen te kunnen blijven beschikken bij de bestrijding van het coronavirus (COVID-19).

Aanbiedingsbrief bij aanwijzing ILT niet-handhaven artikel 95 Europese biocidenverordening (PDF | 1 pagina's | 173 kB)