Kamerbrief inwerkingtreding Wet inburgering naar 1 juli 2021

Minister Koolmees meldt dat de ingangsdatum van de Wet inburgering is opgeschoven naar 1 juli 2021.