Kamerbrief bij Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit

Minister Van Veldhoven stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de implementatie van het Uitvoeringsbesluit naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de verdere procedure. Eenzelfde brief heeft zij gestuurd naar de Eerste Kamer.

Kamerbrief bij Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit (PDF | 1 pagina | 174 kB)