Kamerbrief over diverse luchtvaartonderwerpen

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over ddiverse onderwerpen op het gebied van de luchtvaart.

Kamerbrief over diverse luchtvaartonderwerpen (PDF | 8 pagina's | 352 kB)

De onderwerpen zijn:

  • de invoering van Doc29 voor Schiphol;
  • planning besluitvorming Luchtruimherziening;
  • benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2019;
  • nadere specificatie richtlijnen MKBA’s op het gebied van luchtvaart.

Daarnaast gaat zij in op:

  • verduurzaming luchtvaart;
  • vliegveiligheid.