Addendum bij de Gebruiksprognose 2019

Het addendum (de bijlage) bevat een toetsing van het vliegverkeer op Schiphol aan de milieugrenzen voor het gebruiksjaar 2019 met het Europese
geluidrekenmodel (Doc.29).

Addendum bij de Gebruiksprognose 2019 (PDF | 1 pagina | 311 kB)