Kamerbrief over stand van zaken Bijzondere Bijstand Buitenland en consulaire ontwikkelingen

Minister Blok informeert de Tweede Kamer over enkele consulaire aspecten verbonden aan de ontwikkelingen rondom het coronavirus.