Kamerbrief over aanscherpen Rechtsgronden Jeugdbeschermingsketen

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de verkenning van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Het NJi deed een verkenning naar de heersende opvattingen over aanscherping van de
rechtsgronden voor kinderbeschermingsmaatregelen. De verkenning was een uitvoering de motie van de Kamerleden Bergkamp (D66) en Van der Staaij (SGP). Het rapport van de verkenning zit als bijlage bij de brief.

Kamerbrief over aanscherpen Rechtsgronden Jeugdbeschermingsketen (PDF | 3 pagina's | 260 kB)