Kamerbrief met reactie op moties en vragen over examinering in het voortkomend uit het notaoverleg onderwijs en corona van 29 april jongstleden

Minister Slob reageert op vragen en moties van de Tweede Kamer over de examinering in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Dit naar aanleiding van het besluit om het centraal examen in schooljaar 2019-2020 niet door te laten gaan.

Kamerbrief met reactie op moties en vragen over examinering in het voortkomend uit het notaoverleg onderwijs en corona van 29 april jongstleden (PDF | 6 pagina's | 256 kB)