Kamerbrief bij rapport Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland

Minister Dekker stuurt het onderzoeksrapport Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland: een verkenning naar een jeugdstrafrechtmonitor' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de Tweede Kamer. Zijn inhoudelijke reactie volgt naar verwachting voor de zomer van 2020.