Kamerbrief onderwijsachterstandenbeleid

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de 1e uitkomsten van 2 onderzoeken uit het meerjarig monitorings- en evaluatieprogramma voor de aanpak van onderwijsachterstanden. Daarnaast gaat hij in op 2 onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs. Tot slot reageert hij op enkele moties.

Kamerbrief onderwijsachterstandenbeleid (PDF | 13 pagina's | 383 kB)

Bijlagen