Inventarisatie naar de praktijk en behoefte aan informatieoverdracht voor een doorlopende ontwikkellijn 0-12 jaar

Het rapport bevat de resultaten van een nader onderzoek naar de informatieoverdracht tussen voorschoolse en buitenschoolse kinderopvangorganisaties en basisscholen.