Kamerbrief over exporten levend vee

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer een brief over de twijfels die afgelopen maanden zijn ontstaan over de rustplaatsen voor levende vee buiten de EU. De transportverordening schrijft voor dat dieren na een bepaald vastgesteld aantal uren wegtransport moeten worden uitgeladen, gevoederd en gedrenkt in een daarvoor bestemde rustplaats. Daar moeten zij een rusttijd van tenminste 24 uur krijgen, voordat de reis kan worden voortgezet.

Kamerbrief over exporten levend vee (PDF | 2 pagina's | 134 kB)