Aanbiedingsbrief bij 3e incidentele suppletoire begroting BZK vanwege 2e tranche liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Minister Ollongren biedt de suppletoire (aanvullende) begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan vanwege de 2e tranche (deeluitgifte) van liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten in de crisis rondom het coronavirus.

Aanbiedingsbrief bij 3e incidentele suppletoire begroting BZK vanwege 2e tranche liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten (PDF | 1 pagina | 40 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.