Beantwoording Kamervragen over uitsluiten plantaardige zuivel van landbouwsubsidies

Minister Schouten beantwoordt vragen over het uitsluiten van plantaardige zuivel van Europese landbouwsubsidies.