Kamerbrief Tweede Kamer conceptbesluiten Wtza

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de concepten van enkele algemene maatregelen van bestuur (AMvB's). Het gaat om het Uitvoeringsbesluit Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), de AMvB houdende de uitzonderingen op de doelgroep van de transparante financiële bedrijfsvoering en jaarverantwoording (Wijziging Besluit Uitbreiding en Beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg) en de AMvB acute zorg.

Kamerbrief Tweede Kamer conceptbesluiten Wtza (PDF | 4 pagina's | 203 kB)