Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 3e incidentele suppletoire begroting SZW vanwege Noodpakket banen en economie 2.0

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vanwege het Noodpakket banen en economie 2.0 dat nodig is vanwege de crisis rondom het coronavirus.

Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 3e incidentele suppletoire begroting SZW vanwege Noodpakket banen en economie 2.0 (PDF | 8 pagina's | 217 kB)

Extra uitgaven in suppletoire begroting

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.