Kamerbrief wijziging Uitvoeringswet AVG en andere wetten

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de aanpassing van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en andere wetten.

Kamerbrief wijziging Uitvoeringswet AVG en andere wetten (PDF | 8 pagina's | 222 kB)