Memorie van toelichting bij wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting VWS vanwege vanwege extra uitgaven door coronavirus

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanwege extra uitgaven door het coronavirus.

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.