Kamerbrief Jaarverslag 2019 Rooms Katholieke Kerk

Minister Dekker stuurt het jaarverslag 2019 van de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) naar de Tweede Kamer. Het jaarverslag bevat informatie
over de manier waarop de RKK omgaat met de indieners van klachten van seksueel misbruik en over de erkenning, genoegdoening en hulp. Hiermee geeft de minister uitvoering aan de motie van het Kamerlid Van Toorenburg (CDA).

Kamerbrief Jaarverslag 2019 Rooms Katholieke Kerk (PDF | 1 pagina | 154 kB)