Beantwoording Kamervragen bij 3e incidentele suppletoire begroting Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

Minister Wiebes beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de 3e suppletoire begroting Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC. Dit is een aanvullende begroting door uitgaven vanwege de crisis rondom het coronavirus.