Aanbiedingsbrief EK memorie van antwoord Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

 Minister Slob stuurt de memorie van antwoord over het wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs naar de Eerste Kamer.

Aanbiedingsbrief EK memorie van antwoord Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (PDF | 1 pagina | 180 kB)