Concept wijziging van de Telecommunicatiewet over Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM over COVID-19

Bijlage 5: concept zoals voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegeven op 13 mei 2020 van wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met informatieverstrekking aan het RIVM.

Concept wijziging van de Telecommunicatiewet over Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM over COVID-19 (PDF | 4 pagina's | 323 kB)