Nota van wijziging over wijziging Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM over COVID-19

Bijlage 2: nota van wijziging tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding van het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19).

Nota van wijziging over wijziging Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM over COVID-19 (PDF | 2 pagina's | 105 kB)