Beantwoording Kamervragen over wetsvoorstel 2e incidentele suppletoire begroting EZK vanwege Noodpakket banen en economie

Minister Wiebes stuurt zijn antwoorden op vragen over het wetsvoorstel met betrekking tot de 2e incidentele suppletoire begroting EZK vanwege het Noodpakket banen en economie. Dit gaat over een aanvullende begroting door de crisis rondom het coronavirus. De vragen zijn gesteld door de Eerste Kamer.