Beantwoording vragen wetsvoorstel vrijwillige ouderbijdrage

Minister Slob beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over het initiatief-wetsvoorstel tot wijziging van diverse onderwijswetten. Doel van het wetsvoorstel is het verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan, niet mee mogen doen met activiteiten.

Beantwoording vragen wetsvoorstel vrijwillige ouderbijdrage (PDF | 3 pagina's | 236 kB)