Commissiebrief inzake datalek donorregister

Reactie van minister De Jonge op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het datalek in het donorregister.

Commissiebrief inzake datalek donorregister (PDF | 2 pagina's | 127 kB)