Kamerbrief Dierenwelzijn en hitte

Minister Schouten informeert de Kamer over de stand van zaken rondom dierenwelzijn en hitte.