Memorie van toelichting wetsvoorstel verandering koppeling AOW-leeftijd

Memorie van toelichting op het voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd).

Memorie van toelichting wetsvoorstel verandering koppeling AOW-leeftijd (PDF | 19 pagina's | 1.0 MB)