Aanbiedingsbrief Studiegroep Begrotingsruimte

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer de brief van de 16e Studiegroep Begrotingsruimte. Gegeven de onzekere economische en budgettaire uitgangssituatie van het volgende kabinet, geeft de Studiegroep aan pas in het najaar met haar advies over zowel de begrotingsdoelstelling als de begrotingssystematiek ten behoeve van de volgende kabinetsperiode te komen.

Aanbiedingsbrief Studiegroep Begrotingsruimte (PDF | 1 pagina | 53 kB)