Uitstel 16e Studiegroep Begrotingsruimte

Brief van de 16e Studiegroep Begrotingsruimte. Gegeven de onzekere economische en budgettaire uitgangssituatie van het volgende kabinet, geeft de Studiegroep aan pas in het najaar met haar advies over zowel de begrotingsdoelstelling als de begrotingssystematiek ten behoeve van de volgende kabinetsperiode te komen.

Uitstel 16e Studiegroep Begrotingsruimte (PDF | 8 pagina's | 442 kB)